Kontakt P.U.H LIGAR Jerzy Grabski
ul. Cz. Tańskiego 1a
73-102 Stargard
tel. +48 601 706 726
e-mail: ligar@pro.onet.pl

Więcej

Dokumenty - domy szkieletowe

Firma buduje domy wg projektów przygotowywanych indywidualnie dla każdego Inwestora i dostosowanych do jego potrzeb, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz możliwości finansowych. Prawie każdy projekt domu murowanego jesteśmy w stanie przeprojektować do stosowanej przez nas drewnianej konstrukcji szkieletowej.

W cenie domu dostaną Państwo od naszej firmy projekt architektoniczny gratis. Oprócz projektu architektonicznego potrzebują Państwo projekty instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, gazowej ,c.o. ,projekt zjazdu na działkę oraz projekt zagospodarowania terenu. Wszystkie te dokumenty mogą być  również wykonane przez naszą firmę.

 

 

FORMALNOŚCI DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

1. UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU LUB EWENTUALNIE

WYPIS I WYRYS Z PLANU PRZESTRZENNEGO .

2. MAPA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH

3. UZYSKANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ LUB LEŚNEJ.

4. UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DOSTAWY MEDIÓW:

-ENERGIA ELEKTRYCZNA  -  ZAKŁAD ENERGETYCZNY

-WODA I KANALIZACJA, DESZCZÓWKA -  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

-GAZ -  ZAKŁAD GAZOWNICZY I CIEPLNY

-TELEFON -  ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI

5. MAPA GEODEZYJNA W SKALI 1:500 DO CELÓW PROJEKTOWYCH

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –KONSTRUKCYJNY

7. PROJEKT WODNO KANALIZACYJNY (WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY)

8. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9. PROJEKT   C.O.

10. PROJEKT ELEKTRYCZNY (WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY)

11. PROJEKT ZJAZDU Z DROGI NA POSESJĘ

12. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13. UZGODNIENIE  ZJAZDU - WYDZIAŁ KOMUNIKACJI DRÓG LUB INNY ZARZĄDCA.

14. UZGODNIENIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO, WOD.-KAN., DESZCZOWEGO, GAZOWEGO ITD.

15. UZYSKANIE ZGODY WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ( TEREN W STREFIE

ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKIEJ)

16. UZGODNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZAKŁADEM UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ (ZUDP)

17. UZGODNIENIE PROJEKTU Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH.

18. ZŁOŻENIE W STAROSTWIE KOMPLETU PROJEKTÓW

19. ZŁOŻENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU LUB EWENTUALNIE

WYPIS I WYRYS Z PLANU PRZESTRZENNEGO.

20. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ.

 

FORMALNOŚCI PODCZAS BUDOWY

 

1. UPRAWOMOCNIENIE SIĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ (14 dni)

2. REJESTRACJA DZIENNIKA BUDOWY

3. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO

(na 7 dni przed rozpoczęciem budowy)

- pozwolenie na budowę

- oświadczenie kierownika o przyjęciu obowiązków

- przynależność kierownika do Izby Inżynierów oraz uprawnienia do kierowania robotami

- zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

 

 

FORMALNOŚCI PO UKOŃCZENIU BUDOWY

 

1. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

2. WYPEŁNIONY DZIENNIK BUDOWY

3. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA

4. POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY PRZEZ PROJEKTANTA W RAZIE ZMIAN DOKONANYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBÓT W STOSUNKU DO PROJEKTU LUB WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

5. ZAWIADOMIENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

6. PROTOKOŁY BADAŃ I SPRAWDZEŃ:

- KOMINIARSKI

- ELEKTRYCZNY

A) rezystencji izolacji w obwodach instalacji elektrycznych

B) Sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej

C) Wyłącznika różnicowoprądowego

- PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

- PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

- ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZY

7.ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

 

---

 

Specjalizujemy się również w projektowaniu i budowie domów sezonowych, do których należy zaliczyć drewniane domki rekreacyjne. Domy drewniane, które budujemy spełniają wszelkie wymagania termiczno-akustyczne.

 

 
 
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.
X