Kontakt P.U.H LIGAR Jerzy Grabski
ul. Cz. Tańskiego 1a
73-102 Stargard
tel. +48 601 706 726
e-mail: ligar@pro.onet.pl

Więcej
Domek
Domek

Dokumenty

Nasza firma buduje domy według projektów przygotowywanych indywidualnie dla każdego inwestora i dostosowanych do jego potrzeb, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz możliwości finansowych. Prawie każdy projekt domu murowanego jesteśmy w stanie zmienić w taki sposób, by przystosować go do realizowanej przez nas drewnianej konstrukcji szkieletowej.

Cena budowanego przez Ligar domu z drewna zawiera już wykonanie projektu architektonicznego, więc nie będą Państwo musieli martwić się o dodatkowe koszty. Nie jest to jednak jedyny dokument niezbędny przy budowie domu. Należy sporządzić też między innymi projekt instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, gazowej ,c.o. ,a także projekt zjazdu na działkę oraz zagospodarowania terenu. Na życzenie klienta nasza firma może przygotować także wszystkie te dokumenty.

Poniżej znajdą Państwo natomiast spis formalności, które należy załatwić przed, w trakcie oraz po zakończeniu budowy.

 

 

FORMALNOŚCI DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

1. UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU LUB EWENTUALNIE

WYPIS I WYRYS Z PLANU PRZESTRZENNEGO .

2. MAPA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH

3. UZYSKANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ LUB LEŚNEJ.

4. UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DOSTAWY MEDIÓW:

-ENERGIA ELEKTRYCZNA  -  ZAKŁAD ENERGETYCZNY

-WODA I KANALIZACJA, DESZCZÓWKA -  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

-GAZ -  ZAKŁAD GAZOWNICZY I CIEPLNY

-TELEFON -  ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI

5. MAPA GEODEZYJNA W SKALI 1:500 DO CELÓW PROJEKTOWYCH

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –KONSTRUKCYJNY

7. PROJEKT WODNO KANALIZACYJNY (WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY)

8. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9. PROJEKT   C.O.

10. PROJEKT ELEKTRYCZNY (WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY)

11. PROJEKT ZJAZDU Z DROGI NA POSESJĘ

12. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13. UZGODNIENIE  ZJAZDU - WYDZIAŁ KOMUNIKACJI DRÓG LUB INNY ZARZĄDCA.

14. UZGODNIENIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO, WOD.-KAN., DESZCZOWEGO, GAZOWEGO ITD.

15. UZYSKANIE ZGODY WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ( TEREN W STREFIE

ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKIEJ)

16. UZGODNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZAKŁADEM UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ (ZUDP)

17. UZGODNIENIE PROJEKTU Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH.

18. ZŁOŻENIE W STAROSTWIE KOMPLETU PROJEKTÓW

19. ZŁOŻENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU LUB EWENTUALNIE

WYPIS I WYRYS Z PLANU PRZESTRZENNEGO.

20. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ.

 

FORMALNOŚCI PODCZAS BUDOWY

 

1. UPRAWOMOCNIENIE SIĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ (14 dni)

2. REJESTRACJA DZIENNIKA BUDOWY

3. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO

(na 7 dni przed rozpoczęciem budowy)

- pozwolenie na budowę

- oświadczenie kierownika o przyjęciu obowiązków

- przynależność kierownika do Izby Inżynierów oraz uprawnienia do kierowania robotami

- zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

 

 

FORMALNOŚCI PO UKOŃCZENIU BUDOWY

 

1. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

2. WYPEŁNIONY DZIENNIK BUDOWY

3. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA

4. POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY PRZEZ PROJEKTANTA W RAZIE ZMIAN DOKONANYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBÓT W STOSUNKU DO PROJEKTU LUB WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

5. ZAWIADOMIENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

6. PROTOKOŁY BADAŃ I SPRAWDZEŃ:

- KOMINIARSKI

- ELEKTRYCZNY

A) rezystencji izolacji w obwodach instalacji elektrycznych

B) Sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej

C) Wyłącznika różnicowoprądowego

- PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

- PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

- ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZY

7.ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

 

---

 

Specjalizujemy się również w projektowaniu i budowie domów sezonowych, do których należy zaliczyć drewniane domki rekreacyjne. Domy drewniane, które budujemy spełniają wszelkie wymagania termiczno-akustyczne.

 

 
 
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.
X