Jak przeliczyć metry kwadratowe na hektary? Sprawdź, jaki przelicznik zastosować!

hektar na m2

Ary i hektary to jednostki często używane w rolnictwie. Spotkać je można także w ogłoszeniach sprzedaży działek budowlanych. Nawet w pismach urzędowych czasem konieczne jest wpisanie powierzchni posiadanej ziemi w tych właśnie jednostkach. Jednocześnie są one zapisywane na tyle rzadko, że wiele osób nie pamięta, jak przeliczyć powierzchnię podaną w metrach kwadratowych na hektary. Poniżej znajdziesz metodę, którą łatwo zapamiętasz na długi czas!

Jednostki SI, a przeliczanie m2 na ha

Przeliczanie dawnych jednostek miar wymagało dużych umiejętności matematycznych. Rewolucja francuska przyniosła znaczne ułatwienie w tym zakresie: Międzynarodowy System Jednostek Miar SI (SI od francuskiego systeme international d`unites). Wprowadzono kilka podstawowych jednostek jak na przykład metr, które można było zwiększać lub zmniejszać za pomocą prostych przedrostków. Bardzo małe przedmioty mierzymy zatem w milimetrach (0,001 metra), a odległości między miastami w kilometrach (1000 metrów).

Skąd pochodzą m2 i ha?

Co ciekawe, jednostka ar została wprowadzona także w czasie rewolucji francuskiej i początkowo była jedną z głównych jednostek układu SI. Dopiero w 1972 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza uchwaliła zmiany w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar, uznając hektar i ar za jednostki pomocnicze, będące wielokrotnością podstawowych jednostek. Oznacza to, że miary te mogą być nadal oficjalnie stosowane we wszystkich krajach uznających układ SI.

Definicja ha, czyli jak przeliczać metry kwadratowe na hektary

Ar, pochodzący od francuskiego area, oznacza pole powierzchni wyznaczone przez kwadrat o boku długości 10 m. Zgodnie z definicją można zatem zapisać:

1 ar = 10 m * 10 m = 100 m2

Natomiast hektar to równoważność 100 arów, zatem:

1 ha = 100 ar = 10 000 m2

Aby zatem przeliczyć metry kwadratowe na hektary, zgodnie z powyższą definicją, wystarczy podzielić wynik przez 10 000. Oznacza to zatem przesunięcie przecinka o cztery miejsca w lewą stronę, na przykład:

177 895 m2 = 17,7895 ha

89 752,5 m2 = 8,97525 ha

Choć jest to bardzo proste, łatwo zapomnieć, ile wynosi taki przelicznik. Jak zatem zapamiętać, ile metrów kwadratowych zawiera hektar?

System Jednostek Miar SI w przypadku powierzchni

W układzie SI 1 metr został wskazany jako podstawowa jednostka długości. Powierzchnię wylicza się natomiast przez mnożenie dwóch odległości (szerokości i długości) i tak powstaje metr podniesiony do drugiej potęgi. Ma to ogromne znaczenie przy przeliczaniu na inne jednostki powierzchni. Na przykład:

1 km2 = 1 km * 1 km = 1000 m * 1000 m = 1 000 000 m2

Jak widać na powyższym przykładzie, aby przeliczyć przedrostek, musimy najpierw „podnieść go do kwadratu”. Aby lepiej to zrozumieć, porównaj poniższe zestawienie dla długości i pola powierzchni:

1 m = 1 000 mm

1 m = 100 cm

1 m = 10 dm

1 m = 0,001 km,

ale:

1 m2 = 1 000 000 mm2

1 m2 = 10 000 cm2

1 m2 = 100 dm2

1 m2 = 0,000001 km2

Jakie ma to znaczenie dla przeliczania metrów kwadratowych na hektary? Zapewne zauważyłeś pewną lukę między metrem a kilometrem. Postarajmy się zatem ją uzupełnić.

Tabela do przeliczania powierzchni z m2 na ha

Czy 10 m można określić inną jednostką? Oczywiście. Będzie to dekametr (przedrostek ten często używany jest w przypadku wagi: dekagram). Natomiast 100 m to hektometr. Oba przedrostki można stosować także w przypadku powierzchni – będą one wtedy odpowiadać zwyczajowym arom i hektarom. Zobacz sam, jak to wygląda w tabelce poniżej:

Jednostka SI Jednostka

zwyczajowa

Ile to m2?
mm2 mm2 0,000001
cm2 cm2 0,0001
dm2 dm2 0,01
m2 m2 1
dam2 ar 100
hm2 ha 10 000
km2 km2 1 000 000

Ar odpowiada zatem dekametrowi kwadratowemu, a hektar – hektometrowi kwadratowemu (łatwa do zapamiętania zbieżność nazw). Hekto oznacza bowiem „sto”. W przypadku układu SI jest to sto metrów na sto metrów. Natomiast hektar to powierzchnia 100 arów. Jeśli będziesz mieć w przyszłości wątpliwości, przypomnij sobie powyższą tabelę, a od razu będziesz wiedzieć, ile m2 ma ha.